Kliknij aby zamknąć
powiększenie

Instrukcja Rejestracji w Portalu PTS

Aby się zarejestrować proszę:

 1. Nacisnąć napis „Zarejestruj się” co spowoduje otworzenie ‘kreatora rejestracji użytkownika’
 2. Nacisnąć przycisk „Rozpocznij” co otworzy formularz danych podstawowych
 3. W formularzu danych podstawowych:
  1. Pola wymagane to:
   1. Imię
   2. Nazwisko
   3. Adres e-mail
   4. Tytuł/stopień naukowy/zawodowy
   5. Adres: ulica + nr domu + miejscowość
   6. Telefon
   7. Określenie grupy zawodowej poprzez wybór: jestem …
  2. Pola, które zaleca się wypełnić (ale nie są one wymagane do dokończenia rejestracji) to:
   1. Numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) – często wymagany przy wydruku certyfikatów uczestnictwa w kursach, sympozjach;
   2. Numer PESEL (dla jednoznacznej identyfikacji w coraz większej bazie danych);
   3. Kod pocztowy (w celu ułatwienia łączności pocztowej);
   4. Posiadane specjalizacje;
   5. Inne pola
 4. Naciśnięcie przycisku „Kolejny krok” otworzy kartę ‘aktywności zawodowej’ (szczegółowy opis poniżej). Wypełnienie tej karty nie jest wymagane do dopełnienia rejestracji. Można ją wypełnić od razu, można też do niej wrócić, np. po zakończonej rejestracji. Dostęp, po zalogowaniu, poprzez > Panel użytkownika > Dane użytkownika.
 5. „Kolejny krok” przeniesie nas do karty ‘Towarzystwa naukowe i organizacje medyczne. Podobnie jak powyżej wypełnienie tej karty nie jest wymagane do dopełnienia rejestracji. Można ją wypełnić od razu, można też do niej wrócić, np. po zakończonej rejestracji. Dostęp, po zalogowaniu, poprzez > Panel użytkownika > Dane użytkownika.
 6. „Kolejny krok” to ‘DANE DOSTĘPOWE:
  1. Najpierw należy nadać swój LOGIN
  2. po wprowadzeniu loginu szare kółko z prawej strony zmieni się na niebieskie. Aby sprawdzić czy nadany login nie jest już zajęty należy nacisnąć na niebieskie kółko, gdy zmieni się na zielone oznacza to, że login został nadany poprawnie (gdy zmieni się na czerwone wówczas należy nadać inny login);
  3. Następnie należy nadać własne hasło poprzez wpisanie go w pole „hasło” i ponownie w pole „powtórka hasła”;
  4. Proszę zaznaczyć kwadrat przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTS
 7. I na koniec – w celu zatwierdzenia wprowadzonych danych proszę nacisnąć przycisk „Zakończ”
 8. Pojawienie się komunikatu: „Procedura rejestracji zakończyła się pomyślnie” – potwierdza dopełnienie rejestracji w portaluPTS:
  1. Od tego momentu osoba jest zalogowana i może przejść np. do karty XI KONGRESU PTS w celu zgoszenia uczestnictwa poprzez formularz elektroniczny;
  2. Wylogowanie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Wyloguj się”;
  3. Ponowne zalogowanie poprzez wprowadzenie swojego loginu i hasła i naciśnięcie przycisku „Zaloguj się”

 

Ad. 4. Karta ‘Aktywność zawodowa’:

 1. Zatrudnienie w uczelni medycznej - osoby zatrudnione w uczelni medycznej wybierają:
  1. z predefiniowanej listy uczelnię:
   1. jednostkę tej uczelni,
   2. stanowisko,
   3. funkcję.
  2. naciśnięcie przycisku ‘wybierz kolejną’ umożliwi wybranie kolejnej uczelni lub drugiej jednostki tej samej uczelni – dotyczy osób zatrudnionych w dwu różnych jednostkach;
 2. Miejsca, w których osoba udziela świadczeń zdrowotnych - może to być:
  1. uczelniana baza kliniczna - osoby zatrudnione w takiej jednostce wybierają:
   1. z predefiniowanej listy określony zakład opieki zdrowotnej oraz:
    1. jednostkę zatrudnienia i
    2. zajmowane stanowisko
   2. naciśnięcie przycisku ‘wybierz kolejną’ umożliwi wybranie kolejnego zoz-u lub drugiej jednostki tego samego – dotyczy osób zatrudnionych w dwu różnych jednostkach lub komórkach organizacyjnych tej samej jednostki;
  2. inna placówka (np. praktyka prywatna, grupowa lub inny zakład opieki zdrowotnej). Jeżeli takiej jednostki nie ma na liście – można ją wprowadzić do bazy poprzez naciśnięcie przycisku „dodaj nową”;
 3. Firma związana ze stomatologią/medycyną, w której osoba jest zatrudniona:
  1. dotyczy osób, którzy realizują się również na innych, wyżej nie wymienionych polach. Np. jako przedstawiciele producentów, firm farmaceutycznych, konsultanci internetowi lub osoby zatrudnione w innych jednostkach, itd., itp.